module

Despre noi

Prezentare generală a proiectului

"Îmbunătăţirea aptitudinilor şi know-how-ului profesioniştilor din domeniul sănătăţii privind importanţa unei mai bune organizări a muncii în cadrul serviciilor de recuperare a stărilor vegetative - STAVEG"


Fundaţia Romtens, cu sediul în Bucureşti, implementeaza in prezent proiectul "Îmbunătăţirea aptitudinilor şi know-how-ului profesioniştilor din domeniul sănătăţii privind importanţa unei mai bune organizări a muncii în cadrul serviciilor de recuperare a stărilor vegetative (STAVEG)" cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, „Investeşte în oameni!”, Axa prioritara 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2. „Formare profesională şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”, care face obiectul contractului de finanţare POSDRU /40/3.2/G/36822.

Proiectul îşi propune îmbunătăţirea cunoştinţelor personalului medical din cadrul serviciilor de recuperare a pacientilor aflati in stare vegetativa în ceea ce priveşte managementul integrat al acestora.

In cadrul proiectului se vor organiza 4 cursuri pentru 25 de medici, 50 de asistente medicale şi 25 kinetoterapeuţi, cursuri in care se vor aborda atat subiecte de interes pentru clinicieni dar va fi abordata si tema organizarii muncii în cadrul serviciilor medicale şi managementul integrat al pacienţilor aflaţi în stare vegetativă.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Evaluarea şi prioritizarea nevoilor de pregătire specifice pentru medici, asistente medicale şi kinetoterapeuţi în domeniul recuperării stărilor vegetative
  • Elaborarea unei programe de pregătire adaptate nevoilor specifice celor 3 categorii de cadre menţionate mai sus
  • propunerea unui program integrat de educaţie medicală continuă accesibil atât medicilor, cât şi asistentelor medicale şi kinetoterapeuţilor, bazat pe transferul de cunoştinţe şi pe dezvoltarea de abilităţi necesare pentru un management mai bun al pacienţilor aflati în stare vegetativă.

Printre cele mai importante activităţi ale proiectului se numără:

  • Realizarea unei evaluari de nevoi de pregătire pentru medici, asistente medicale şi kinetoterapeuţi în domeniul managementului pacienţilor aflaţi în stare vegetativă;
  • Realizarea programei de curs în vederea pregătirii medicilor, asistentelor medicale şi kinetoterapeuţilor, în conformitate cu nevoile specifice ale grupurilor ţintă;
  • Organizarea programului de pregătire pentru cei 100 de specialişti din sistemul de sănătate (25 de medici, 50 de asistente medicale şi 25 de kinetoterapeuţi);
  • Organizarea cursurilor pentru grupurile tinta cu 2 etape: prima etapa, „face-to-face”, va consta in 5 zile de curs urmate de 1 lună de pregătire prin metoda e-learning (care oferă posibilitatea de a analiza online studii de caz şi metode de îmbunătăţire a managementului pacienţilor aflaţi în stări vegetative);
  • O alta componentă importantă a programului de pregătire constă într-o vizită de studiu de 5 zile într-una din ţările europene cu tradiţie în tratamentul pacienţilor în stări vegetative. Astfel, un grup format din 10 medici va face o vizită de studiu în scopul învăţării bunelor practici europene cu privire la abordarea şi managementul acestor cazuri dificile, dar şi cu scopul de a intra în contact cu modul de organizare a muncii în serviciile de recuperare la nivel european, cu metodele inovatoare de organizare flexibilă a muncii, inclusiv cu noile practici de lucru de la nivelul instituţiilor europene.

Proiectul are o durată de 24 luni, încheindu-se în 28 februarie 2013.